Sömnighet kan försämra ditt sociala liv

Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv.

Sömnighet påverkar kognitiv förmåga, motivation och beteende. Fler och fler lider av sömnstörningar, men effekterna av sömnighet på sociala interaktioner, som spelar en viktig roll för hälsa och välbefinnande, har varit rätt okända. För att öka kunskapen på området har forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet studerat 641 arbetande vuxna i Sverige. Dessa personer har loggat vad de gjorde var trettionde minut, skattat sin sömnighet var tredje timme och fyllt i en sömndagbok varje morgon under tre veckors tid.

Samband mellan sömnighet och social aktivitet

Resultaten, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar ett tydligt samband mellan sömnighet och hur pass socialt aktiva vi är. Mer sömnighet kunde kopplas till en minskning av både antal sociala aktiviteter och hur länge man var socialt aktiv, med störst effekter särskilt på lediga dagar och på kvällar.

Att vara socialt aktiv stödjer generellt god sömn. Studien visar att social aktivitet på eftermiddagen kunde kopplas till en ökad sömnighet efteråt och längre sömn den kommande natten. Samtidigt visar studien att mer social aktivitet på kvällen var kopplat till en minskad sömnighet och en kortare sömn, med 20 till 30 minuter om man vara aktiv över 6 timmar.

Sociala aktiviteter på kvällen minskar sömnen

Enligt John Axelsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet och en av studiens huvudförfattare, pekar resultaten på att social aktivitet är en belastning, precis som fysisk aktivitet, som gör att vi ökar vårt sömnbehov och sover längre nästa gång vi sover.