XXX von XXX

Överläkare vid sömnenheten på XX sjukhus. XXX är en av landets främsta experter på sömnapné och har gedigen internationell forskningserfarenhet. Hon har…