Om oss

Olika typer av sömnsvårigheter är ett stort folkhälsoproblem i västvärlden, samtidigt som intresset för sömn och hälsa ökar starkt hos allmänheten. Det visar inte minst den växande marknaden för sömn- och hälsorelaterade hjälpmedel, såsom sömnappar, tyngdtäcken och aktivitetsarmband.

Samtidigt saknas det en trovärdig och samlande informationsresurs kring sömn och hälsa, grundad på oberoende journalistik och evidensbaserad forskning. Därför har vi grundat Svenska sömninstitutet. Företaget vänder sig till en intresserad allmänhet, samt till organisationer och företag som behöver öka sin kompetens kring sömn och hälsa. 

Vill du veta mer eller inleda ett samarbete?
Kontakta oss på info@somninstitutet.se