Utbildningar & certifiering

Google har förstått det, NASA har forskat på det, Nike har ställt om. Följer ditt företag med i sömnrevolutionen?

Varannan vuxen i den industriella världen sover mindre än vad hen skulle behöva, och WHO klassar sömnbrist som ett globalt folkhälsoproblem. Samtidigt sprider sig en farlig arrogans kring sömn i företagsvärlden – att inte behöva sova mer än några timmar per natt anses eftersträvansvärt och innebär hög status. Leonardo Da Vinci, Thomas Edison och Donald Trump är några av de som har ryktats klara sig på bara några få timmars sömn.

Som du kan läsa i våra artiklar om sömn och hälsa är det en riskabel norm att följa. Men det är inte bara din egen hälsa som står på spel, forskning visar att för lite sömn bland de anställda dessutom leder till en nedgång i produktivitet för företaget eller arbetsplatsen. Den som sover för lite brister snart i koncentration och effektivitet, och saknar motivation, kreativitet och social förmåga. En studie visar hur undersövda anställda ständigt väljer de enklaste uppgifterna och skyr problem som kräver tankearbete. En annan hur trötta anställda i högre grad än andra skyller ifrån sig, ljuger och är allmänt opålitliga. De som sover mer tycker i allmänhet bättre om sina arbeten och arbetsgivare, och de sprider god stämning i gruppen.

Flera stora företag, exempelvis Google, Samsung och Nike, växlar nu om och erbjuder istället sina anställda saker som möjligheten att ta en tupplur på arbetstid, bonus om de sovit mer än sju timmar på natten, eller möjligheten att anpassa sina arbetstider efter vilken kronotyp de är. De har förstått att en utvilad arbetsplats både ger bättre resultat för företaget – och gladare, friskare och mer lojala anställda.

Ett första steg för dig är att boka in en föreläsning om sömn – för att både du som chef och dina anställda ska förstå vikten av att sova gott och länge för både hälsans och företagets skull.